Historie

V r. 2012 jsme uspořádali první turnaj v Trutnově, kterého se zúčastnilo šest týmů. V tomto roce bychom rádi turnaj zopakovali s cílem účasti 8 – 10 týmů. Organizační záležitosti by zajišťoval Jakub Ptáček, herní systém a rozhodčí společnost Ambassadors o. s., finanční zázemí by poskytl sbor Církve bratrské v Trutnově a sponzoři.

Organizátoři

Ambassadors o. s.

Ambassadors In Sport je mezinárodní křesťanská fotbalová organizace. Její pobočky fungují například v Anglii, USA, Severním Irsku, Španělsku, Nigérii, Jihoafrické republice, Brazílii a dalších zemích. Konkrétní informace jsou na webových stránkách: www.aisint.org nebo www.ambassadors.cz. Vizí Ambassadors je přinášet lidem naději skrze fotbal. Cílem pak přinést křesťanské hodnoty a ideály mezi fotbalovou komunitu.


Těmito hodnotami je myšleno:
Fotbal - věříme, že fotbal je úžasná hra a skvělá společenská zábava, kterou bereme vážně.
Život - vážíme si života, který vnímáme jako dar a který máme chránit.
Pravda - věříme, že sportovci by měli dosahovat svých výsledků ve shodě s pravdou.
Jednotlivec - vážíme si každého člověka nehledě na jeho schopnosti a dovednosti.
Tým - tvoříme společenství, ve kterém mají všichni své místo.
Bible - pro nás není jen knihou, ale texty, které mají co říct i sportovcům.

www.ambassadors.cz/

Sbor Církve bratrské v Trutnově

Křesťanské společenství Církve bratrské vzniklo v r. 1880, v Trutnově působí od r. 1894. Jedná se o církev reformovaného a evangelikálního typu. Toto společenství vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě. Dále pak v uskutečňování víry v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích.
Další informace lze nalézt na webových stránkách.

cb.cz/trutnov/